Унапређење заштите деце без родитељског старања

3. Фебруар 2023.

Министарсво за бригу о породици и демографију је у склопу плана рада за 2023 годину као један од приоритета у својим активностима дефинисао циљеве усмерене на унапређење заштите деце без родитељског старања јер аналитички подаци и информације из праксе указују да у систему заштите деце без родитељског старања нема довољно хранитељских породица у односу на потребе деце.

Због тога је 01.02.2023. године у Палати Србије одржан састанак -округли сто коме су присуствовали представници Министарства за бригу о породици и демографију Јасмина Пекмезовић помоћница министра, Вукота Влаховић начелник, Весна Текић самостални саветник у овом Министарству , представници Министарства за рад, запошаљавање, борачка и социјалана питања,представници свих Центара за породични смештај и усвојење, Републичког завода за социјалну заштиту и представници Асоцијације центара за социјални рад Рада Дивац и Дајана Костић.

Од Центара за породични смештај и усвојење и Асоцијације Центара затражено је да припреме расположиве аналитичке податке о регионалним потребама за недостајући број хранитељских породица за све облике хранитељства како би концепција регионалних кампања за промоцију хранитељства била базирана на реалним подацима о потребама за хранитељским породицама за конкретан регион.

У позивном писму се наводи да ће МИНБПД у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и другим заинтересованим донаторским организацијама пружати подршку центрима за породични смештај и усвојење и центрима за социјални рад у креирању и споровђењу регионалних кампања.

Закључци са састанка биће прослеђени свим учесницима уз договор да се у наредном периоду организује још састанака везаних за ову тему.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.

member of ESN