Улога и задаци локалне самоуправе у имплементацији стратегије развоја социјалне заштите

10. Јун 2006.

21.-22. јун 2006.године, Врњачка Бања

У организацији Министарства, Сталне конференције градова и општина Србије и Асоцијације, одржан је стручни скуп, са веома значајном темом: Улога и задаци локалне самоуправе у имплементацији стратегије развоја социјалне заштите. На скупу су представљени примери добре праксе, односно резултати успешне сарадње центара и локалних самоуправа у Србији у задовољавању потреба грађана, и то у Крагујевцу, Темерину, Смедеревској Паланци, Старој Пазови, Краљеву, Књажевцу и Шапцу. Поред ових излагања, Марија Вујошевић, представник ресорног Министарства, је говорила о децентрализацији система социјалне заштите и интегралном моделу рада у задовољавању разноврсних потреба корисника.

Више информација о овом стручном скупу можете наћи у 12 броју ГЛАСА ЦЕНТАРА.

Повезани чланци