Социјална политика у процесу европских интеграција

10. Октобар 2008.

Социјална политикааутори: Дренка Вуковић и Ана Чекеревац

издавач: Факултет политичких наука, Београд

„Целокупни садржај рукописа монографије Социјална политика у процесу европских интеграција потврђује изузетну вредност презентираних резултата истраживања у усмеравању стратегијских праваца социјалних реформи у Србији. Ширина обрађених питања, бројност домаћих и страних аутора, разноврсност приступа и богатство статистичке грађе, само су неки од елемената научне валидности монографије и њеног заначаја у реализацији пројектног задатка и постављених циљева. Окупљени око заједничке идеје о нужности подизања нивоа научне изучености „европеизације“ социјалне политике, аутори прилога доказују значај тимског рада и могућност коришћења резултата истраживања у конкретној пракси“

Извод из рецензије проф. др Весне Кнежевић Предић

Повезани чланци