Социјална политика и социјалне реформе

22. децембра 2008.

Социјална политика и социјалне реформеаутори: Дренка Вуковић и Ана Чекеревац

издавач: Факултет политичких наука, Београд

„Монографија Социјална политика и социјалне реформе представља подухват групе аутора, окупљених око пројекта изучавања социјалне политике Србије и њених реформи у процесу придруживања и приступања Европској унији. Тематски оквир монографије, садржај радова и компетентно презентовање резултата истраживања, упућују на изузетну вредност и значај ове монографије, како за социјално-политичку науку, тако и за доносиоце одлука у сфери социјалне политике. Презентована анализа актуелних реформи социјалне политике Србије, њихове спреге са социјалним политикама Европске уније и земаља у окружењу, представља незаобилазну научну грађу и референтно дело у области савремене социјалне политике.“

Извод из рецензије проф. др Бранимира Стојковића

Повезани чланци