Речник социјалног рада

7. Јануар 2008.

Аутор: Иван Видановић

Речник социјалног радаНакон вишегодишњег рада проф. др Иван Видановић је коначно успео да приведе крају веома сложени ауторски пројекат. На готово 440 страна прикупљено је обиље појмова и термина.

Сваки појам, термин преведен је и на енглески језик, а највећи број појмова садржи и интернет линкове, што је у нашој области потпуна новина, која показује: прво, колико је аутор упознат са кретањима у информатичкој технологији и друго, колико је, заправо, желео да нам шатампањем ове публикације помогне.

Речник је штампан у издању аутора, а суиздавач је поред осталих и Асоцијација ЦСР Србије.

Повезани чланци