Majski susret centara za socijalni rad

20. maja 2007.

29.-31. maj 2007.godine, Vrnjačka Banja

Majski susreti Centara za socijalni rad bili su posvećeni sumiranju postignutih rezultata u radu Asocijacije u prethodnom četvorogodišnjem periodu, izboru novih članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora , kao i temama bitnim za delatnost centra, o kojima su govorili predstavnici resornog Ministarstva.

O novoj organizaciji rada centra za socijalni rad, standardima stručnog rada i načinima vođenja evidencije i dokumentacije govorila je Ranka Vujović, načelnik MINRZS.

O rezultatima reforme sistema socijalne zaštite govorio je Ljubomir Pejaković, pomoćnik ministra u MINRZS, dok je o poztrebama i mogućnostima centara za socijalni rad u cilju razvoja usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici govorila Marija Vujošević.

Više informacija sa ovog skupa možete dobiti u 15 broju GLASA CENTARA.

Povezani članci