Konfrencija za novinare u Novom Sadu

14. Март 2024.

На иницијативу струковних организација социјалне заштите, Коморе социјалне заштите Републике Србије, Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружења правника у социјалној заштити „Аргумент“ уз подршку Градске управе за социјалну заштиту и бригу о породици, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Центар за социјални рад Града Новог Сада организовали су конференцију за медије поводом случаја породице А.М.

Директорка Центра за социјални рад Града Новог Сада Јелена Зорић представила је хронологију контаката са породицом А.М. која датира још од 2015. године са посебним освртом на период од новембра 2023. године када је троје малолетне деце измештено из породице услед нарушене безбедности и здравља деце. „Центар за социјални рад је у обавези да поступа када постоји основана сумња на занемаривање и злостављање, што је Центар и учинио на позив полиције.“, рекла је Јелена Зорић и додала да је Центар по неодложној интервенцији изместио децу у Сигурну дечију кућу, а мајци су изречене хитне мере (које изриче полиција), што је редовна процедура када је угрожено здравље и безбедност деце. Након решења Суда којим се укидају хитне мере изречене од стране полиције, Центар за социјални рад је утврдио корективне мере чији је циљ подршка родитељу и јачање родитељских капацитета, као и отклањање објективних околности које су довеле до угрожавања деце. Мајка А.М. од утврђивања корективних мера, одбија сарадњу са надлежним Центром за социјални рад, која ни до данас није успостављена на адекватан начин. Јелена Зорић је напоменула да Центар за социјални рад ради и сарађује са другим органима и институцијама, па наводи сарадњу са школом, здравственим установама, полицијом… које су такође указивале на проблеме у породици и непостојање сарадње од стране мајке. На питање медија, али и питање којим је јавност узнемирена, Јелена Зорић је нагласила да су деца смештена у безбедном окружењу. „Друго најзаступљеније питање“, рекла је Зорић је „Када ће деца моћи да остваре контакт са мајком?“ и образложила да је неопходно да мајка започне сарадњу са стручним тимом Центра за социјални рад како би се стекли услови за реуспостављање контакта.“

Покрајински секретаријат за социјалну политику демографију и равноправност полова је контролни механизам како центара за социјални рад тако и других пружалаца услуга. У случају А.М., Покрајински секретаријат је поступао у два предмета, по жалби о привременом старатељству и предмет надзор над стручним радум и у оба предмета Покрајински секретаријат није увидео ни један пропуст у раду Центра за социјални рад.

Данијела Костић из Градске управе за социјалну заштиту и бригу о породици је подсетила да у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада функционишу Сигурна женска кућа и Сигурна дечија кућа од којих се једна налази у непосредној близини и подсетила организаторе протеста да својим агресивнијим понашањем негативно утичу на жртве насиља које су смештене у Сигурној дечијој кући.

Представници струковних организација  Коморе социјалне заштите Републике Србије, Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружења Аргумент на чију иницијативу је ораганизована ова конференција, истакли су подршку свим запосленим у Центру за социјални рад Града Новог Сада и осудили агресивно понашање, чак нападе на запослене. Сви представници струковних организација су истакли да је рад у центрима за социјални рад изузетно одговоран, да у њему ради највећи број високо образованих кадрова, али да звог непознавања рада центара и осетљивости тема којима се баве су често изложени нападима.

На крају конференције директорка Јелена Зорић је још једном позвала мајку А.М. да се обрати центру и започну сарадњу.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 Јул
Нема догађаја
Events for 2 Јул
Нема догађаја
Events for 3 Јул
Нема догађаја
Events for 4 Јул
Нема догађаја
Events for 5 Јул
Нема догађаја
Events for 6 Јул
Нема догађаја
Events for 7 Јул
Нема догађаја
Events for 8 Јул
Нема догађаја
Events for 9 Јул
Нема догађаја
Events for 10 Јул
Нема догађаја
Events for 11 Јул
Нема догађаја
Events for 12 Јул
Нема догађаја
Events for 13 Јул
Нема догађаја
Events for 14 Јул
Нема догађаја
Events for 15 Јул
Нема догађаја
Events for 16 Јул
Нема догађаја
Events for 17 Јул
Нема догађаја
Events for 18 Јул
Нема догађаја
Events for 19 Јул
Нема догађаја
Events for 20 Јул
Нема догађаја
Events for 21 Јул
Нема догађаја
Events for 22 Јул
Нема догађаја
Events for 23 Јул
Нема догађаја
Events for 24 Јул
Нема догађаја
Events for 25 Јул
Нема догађаја
Events for 26 Јул
Нема догађаја
Events for 27 Јул
Нема догађаја
Events for 28 Јул
Нема догађаја
Events for 29 Јул
Нема догађаја
Events for 30 Јул
Нема догађаја
Events for 31 Јул
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.

member of ESN