Ka održivom demografskom razvoju

3. januara 2008.

U okviru aktivnosti usmerenih na ostvarivanje jednog od ciljeva Strategije podsticanja rađanja (donetoj januara 2008. godine), koji se odnosi na uspostavljanje populacione politike u lokalnoj zajednici, Ministarstvo rada i socijalne politike je tokom 2008. godine, u saradnji sa Asocijacijom, realizovalo 6 regionalnih stručnih skupova, koji su obuhvatili 153 opština i gradova u Srbiji.

Na skupovima je učestvovalo blizu 700 predstavnika lokalnih samouprava, zdravstvenih službi, predškolskih ustanova, škola, centara za socijalni rad, organizacija crvenog krsta, medija-svih onih koji svojim aktivnostima mogu doprineti uspostavljanju i razvijanju populacione politike u lokalnoj zajednici.

Uvodna izlaganja na temu populacione politike izneli su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike – Ljiljana Lučić, državni sekretar i Bojan Anđelković, pomoćnik Ministra, Marija Vujošević, Miroslav Maksimović iz Ministarstva prosvete, Dragana Grbić i Aleksandar Filipović iz Ministarstva zdravlja.

Na skupovima su govorili istaknuti stručnjaci iz oblasti populacione politike (dr Mirjana Rašević, Institut društvenih nauka, Milovan Milivojević, Marko V. Milošević i Jelena Ćavić iz Geografskog instituta SANU, Katarina Sedlecki, načelnik Republičkog centra za planiranje porodice).

Povezani članci