Ка одрживом демографском развоју

3. Јануар 2008.

У оквиру активности усмерених на остваривање једног од циљева Стратегије подстицања рађања (донетој јануара 2008. године), који се односи на успостављање популационе политике у локалној заједници, Министарство рада и социјалне политике је током 2008. године, у сарадњи са Асоцијацијом, реализовало 6 регионалних стручних скупова, који су обухватили 153 општина и градова у Србији.

На скуповима је учествовало близу 700 представника локалних самоуправа, здравствених служби, предшколских установа, школа, центара за социјални рад, организација црвеног крста, медија-свих оних који својим активностима могу допринети успостављању и развијању популационе политике у локалној заједници.

Уводна излагања на тему популационе политике изнели су представници Министарства рада и социјалне политике – Љиљана Лучић, државни секретар и Бојан Анђелковић, помоћник Министра, Марија Вујошевић, Мирослав Максимовић из Министарства просвете, Драгана Грбић и Александар Филиповић из Министарства здравља.

На скуповима су говорили истакнути стручњаци из области популационе политике (др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука, Милован Миливојевић, Марко В. Милошевић и Јелена Ћавић из Географског института САНУ, Катарина Седлецки, начелник Републичког центра за планирање породице).

Повезани чланци