Извештај са састанка са Повереником за информације од јавног значаја

12. Септембар 2023.

Дана 05.09.2023.године у просторијама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у Београду одржан је састанак са представницима Асоцијације центара за социјални рад. Састанку су присуствовали Рада Дивац, председник управног одбора, Сандра Николенџић, председница Скупштине и Биљана Зекавица, помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Испред Повереника састанку је присуствовала, Славољупка Павловић, в.д. Помоћнице генералног секретара сектора за жалбе и извршења у области приступа инфрмацијама и Драган Миловановић, Виши саветник.

Представници Асоцијације упознали су представнике Повереника са проблемима са којима су суочени Центри у предходном периоду, броју захтева поднетих центрима и жалбама које су поднете на поступање Центара по захтевима.Такође је наглашена потреба за одржавањем обука за запослене у систму социјалне заштите. Представници Асоцијације су упутили позив да представник повереника присуствује стручном скупу и да се обрати учесницима скупа.

Представници Повереника су изнели да су упознати са проблемима са којима се сусрећу Центри као и друге инстиције у Републици Србији као и да је потребно да се измени закон о слободном приступу информација од јавног значаја и да је повереник већ покренуо процедуру за измену закона.

Учесници састанка су постигли сагласност да се у наредном периоду одрже обуке за запослене у социјалној заштити и да се у наредном периоду прецизира начин одржавања обука. Такође представници повереника су прихватили позив да се током одржавања стручног скупа обрати присутним колегама и у кратком обраћању изнесе најчешће проблеме и да упутства стручним радницима како поступати по захтеви за приступ информација од јавног значаја.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Фебруар 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Events for 1 Фебруар
Нема догађаја
Events for 2 Фебруар
Нема догађаја
Events for 3 Фебруар
Нема догађаја
Events for 4 Фебруар
Нема догађаја
Events for 5 Фебруар
Нема догађаја
Events for 6 Фебруар
Нема догађаја
Events for 7 Фебруар
Нема догађаја
Events for 8 Фебруар
Нема догађаја
Events for 9 Фебруар
Нема догађаја
Events for 10 Фебруар
Нема догађаја
Events for 11 Фебруар
Нема догађаја
Events for 12 Фебруар
Нема догађаја
Events for 13 Фебруар
Нема догађаја
Events for 14 Фебруар
Нема догађаја
Events for 15 Фебруар
Нема догађаја
Events for 16 Фебруар
Нема догађаја
Events for 17 Фебруар
Нема догађаја
Events for 18 Фебруар
Нема догађаја
Events for 19 Фебруар
Нема догађаја
Events for 20 Фебруар
Нема догађаја
Events for 21 Фебруар
Нема догађаја
Events for 22 Фебруар
Нема догађаја
Events for 23 Фебруар
Нема догађаја
Events for 24 Фебруар
Нема догађаја
Events for 25 Фебруар
Нема догађаја
Events for 26 Фебруар
Нема догађаја
Events for 27 Фебруар
Нема догађаја
Events for 28 Фебруар
Нема догађаја
Events for 29 Фебруар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.

member of ESN