Извештај са састанка код Помоћника министра

19. Фебруар 2021.

Од оснивања Асоцијације ЦСР Србије 2003. године, колеге из центара за социјални рад као чланови органа удружења и сви други који су несебично пружали подршку у раду удружења, активно су учествовали у афирмацији идеја, програма и активности које спроводе центри за социјални рад. У систему социјалне заштите никада није било лако али претходна година је можда била и најтежа. Због епидемиолошке ситуације и пожртвованости медицинског особља у болницама и другим установама, као и наших колега у установама социјалне заштите, рад Асоцијације је био усмерен на подршку колегама и реаговања на неоправдане медијске нападе. Очекујемо више активности у 2021. години.

На позив Помоћнице министра др. Биљане Зекавица одражан је састанак са представницима Асоцијације у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дана 19.02.2021. године. Асоцијацију су представљали председница УО Асоцијације Рада Дивац, заменик председника Дајана Костић и секретар Саша Миодраговић. Састанку је присуствовала Директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић. На састанку је било говора о многим питањима значајним за рад центара за социјални рад, као што су недостатак стручних радника и попуњавање упражњених радних места, организација приправности, поштовање одредби Посебног колективног уговора и накнаде зараде запосленима који су на боловању због Ковида-19, одреби Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, усаглашавању потврда из Фонда ПИО у поступцима туђе неге и помоћи, поступање јавних бележника у поступцима овере хипотекарних изјава и наплате бележничке накнаде, као и друга питања.

Приоритет у наредном периоду биће активности на обезбеђивању сагласности за попуњавање упражњених радних места у центрима за социјални рад, обзиром да постоје центри који нису у могућности да организују рад у складу са законом јер немају ни једног социјалног радника, правника, другог стручног радника или супервизора. Предност ће имати центри чија је законитост рада због упражњених радних места доведена у питање. У наведеним активностима биће укључена и Асоцијација ЦСР Србије, која је у разговору са помоћницом министра већ дала неке своје предлоге.

Формирана је нова радна група за израду нацрта Измена и допуна Закона о социјалној заштити. У радној групи су и колеге из центара за социјални рад и Асоцијација ће у сарадњи са колегама, а након упознавања са концептом измена предложити одређене одредбе у вези организовања приправности и модела финансирања, као и о другим битним питањима која се односе на рад центара за социјални рад.

Због све чешћих напада у медијима, дефинисана је потреба за заједничким активностима на побољшање слике о социјалној заштити у јавности. У складу са тим, Министарство се сагласило да пружи помоћ удружењима и синдикатима у циљу промотивне кампање, али и реаговања на медијске наслове, чланке и емисије посвећене центрима за социјални рад. Наш заједнички циљ јесте да јавност упознамо са делокругом рада и важношћу система социјалне заштите за цело друштво и заједницу, са акцентом пре свега на промоцији стручног и квалитетног рада центара за социјални рад.

Бројне колеге су пријавиле да постоји проблем у пријавама на обавезно социјално осигурање корисника новчане социјалне помоћи и да постоји очекивање да запослени у центрима за социјални рад врше пријаву кориника у Централном регистру обавезног социјалног осиграња, што центри иначе врше за запослене, лица под уговирима, хранитеље и друге које ангажују. Пријавом корисника социјалне помоћи, исти би били осигураници центара за социјални рад, а центри нису носиоци осигурања већ Буџет РС. Министарство ће се поводом овог питања обратити Централном регистру. Иницијатива колега је и решавање проблема у вези потврда Фонда ПИО у предметима туђе неги и помоћи из разлога поништавања решења центрима за социјални рад због неадекватних потврда које издаје Фонд. Договор је да Министарство упути допис Фонду са захтевом за уједначеним поступањем и достављањем потврда које би уважавало Министарство у другостепеном поступку.

Представници Асоцијације на иницијативу члана УО изложили су проблем са којим се суочавају колеге у центрима за социјални рад из разлога исплате накнаде плате (зараде) због привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести „Ковид 19“. Постоје информације да су одредбе Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, који је усклађен са Закључком Владе Републике Србије број 53-3008/2020-2 („Службени гласник РС“ број 50/2020) којим је препоручено да се исплата накнаде зараде за запослене због потврђене болести „Ковид 19“ врши у висини од 100%, различито тумачене у центрима за социјални рад. Постигнут је договор да Министарство упути циркуларно писмо директорима центара за социјални рад са позивом на поштовање одредби Посебног колективног уговора за социјалну заштиту и шире тумачење члана 64а Уговора.

Уз подршку Министарства, Асоцијација ће се обратити Јавнобележничкој комори Србије у вези јавнобележничких тарифа при оверавању хипотекарних изјава и хипотекарних записа за кориснике новчане социјалне помоћи и кориснике смештаја у установама социјалне заштите, а због неуједначене праксе и све учесталијих захтева за плаћање накнаде. Асоцијација ће затражити поштовање одредби члана 17а Јавнобележничке тарифе.

Помоћница министра, др Биљана Зекавица је изразила спремност за чешћим сусрети са представницима Асоцијације ЦСР и конкретним предлозима који би помогли пре свега центрима за социјални рад да стручније и ефикасније обавља своју делатност. Јединствен је став са овог састанка, да недостатак стручних радника доводи до одређених недостатака у стручном раду, што се одразило на све запослене у центрима.

Захваљујемо се Помоћници министра др. Биљани Зекавица на указаном поверњу Асоцијацији ЦСР Србије и спремности за подршку предложеним иницијативама. Директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић је пружила пуну подршку представницима Асоцијације у циљу заједничких активности и међусобне сарадње у даљем развоју и афирмацији центара за социјални рад.

Стручна служба Асоцијације

Повезани чланци