Иницијални састанак представника удружења социјалне заштите

17. новембра 2022.

Дана 09.11. 2022 год. у Београду одржан је иницијални састанак представника удружења социјалне застите поводом заједничког решавања питања негативне медијске слике о стручним радницима Центара за соц.рад и квалитету медијског извештавања о њиховом раду.

Састанку су присуствовали : Рада Дивац председница УО Асоцијације Центара за социјални рад, Сандра Перић директорица Коморе социјалне заштите и члан УО Асоцијације, Живорад Гајић секретар удружења стручних радника социјалне заштите, Сандра Николенџић председница Скупштине Асоцијације, Владимир Антић, члан УО Асоцијације, Јулиа Поповић члан УО Аоцијације и председница удружења Аргумент, Оливер Ристић секретар Асоцијације Центара и Предраг Момчиловић , председник Скупштине удружења Аргумент.

Негативно медијско извештавање о овој професији за резултат има стварање лоше , искривљене слике о социјалном раду што даље доводи до стварања незадвољства и неповерења код корисника услуга социјалне заштите али и код засполених.

На састаку су разменење информације о тренутном стању и договорени су наредни кораци који це бити предузети како би ови негативни ефекти били спречени и отклоњени.

Повезани чланци