Документа

Наслов
Решење о обављању послова безбедности и здравља на раду
0 преузимање
Нормативна акта центра
Акта за процену ризика
4 преузимања
Нормативна акта центра
Акта за процену ризика – Допуњено
1 преузимање
Нормативна акта центра
Годишњи извештај поверенику
0 преузимање
Нормативна акта центра
Закон о социјалној заштити
0 преузимање
Нормативна акта центра
Пакет нормативних аката – 280711
0 преузимање
Нормативна акта центра
Материјал за седницу Скупштине Асоцијације 04.06.2013. године
2 преузимања
Нормативна акта центра
Документа радне групе
1 преузимање
Нормативна акта центра
Документа радне групе 2015
0 преузимање
Нормативна акта центра
Материјал за седницу Скупштине Асоцијације 2015. године
0 преузимање
Нормативна акта центра
Материјал за седницу Скупштине Асоцијације 2016. године
0 преузимање
Нормативна акта центра
Нови Правилник о организацији и систематизаицји 2018
1 преузимање
Нормативна акта центра
Материјал за седницу Скупштине Асоцијације 2018. године
0 преузимање
Нормативна акта центра
Пословник Управног одбора
1 преузимање
Нормативна акта центра
Статут Асоцијације ЦСР Србије
2 преузимања
Нормативна акта центра
Пословник о раду и одлучивању Скупштине Асоцијације ЦСР Србије
0 преузимање
Нормативна акта центра
  Мере превенције против вируса Ковид-19

  Календар

  ПОН
  УТО
  СРЕ
  ЧЕТ
  ПЕТ
  СУБ
  НЕД
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  Events for 1 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 2 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 3 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 4 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 5 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 6 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 7 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 8 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 9 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 10 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 11 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 12 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 13 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 14 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 15 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 16 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 17 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 18 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 19 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 20 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 21 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 22 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 23 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 24 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 25 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 26 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 27 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 28 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 29 Новембар
  Нема догађаја
  Events for 30 Новембар
  Нема догађаја

  Најчешћа питања

  Ко има права на социјалну помоћ?

  Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

  Како остварити права на туђу негу и помоћ?

  Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

  Како постати хранитељска породица?

  Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

  Шта је потребно за смештај у дому?

  Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

  Како добити помоћ у кући?

  Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.

  member of ESN