Apriliski susreti 2009.

10. Март 2009.

Априлски сусрети на тему „Правилник о организацији, нормативима и стандардима у ЦСР“ – 30.04.2009. Врњачка Бања

Одржавање редовне седнице Скупштине Асоцијације, априла месеца 2009. година била је прилика за поновно преиспитивање примењивости Правилника о организацији, нормативима и стандардима у ЦСР.

На позив Асоцијације ЦСР представници Министарства рада и социјалне политике, помоћник министра др Мирослав Бркић и Сузана Пауновић, дипл. правник у Министарству, одазавали су се да размене мишљења са центрима у вези са применом поменутог документа.

Представници центара у којима је вршено пилотирање нове организације рада истакли су своја искуства. Константоване су многи проблеми и недостаци у одредбама правилника и изказана потреба за њиховом изменом. Мирослав Бркић је на скупу истакао проблем Министарства да обезбеди средства за ефикасну и доследну примену правилника, који подразумева запошљавање бар 150 нових радника у центрима.

Повезани чланци