Stručni skup 2017.

U koordinaciji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja određeno je da će se stručni skup u organizaciji Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite i Asocijacije centara za socijalni rad održati 31.05. i 01.06.2017. godine.

Tom prilikom će se održati i redovne godišnje Skupštine obe organizacije, biće uručenje Republičkih nagrada za vanredne doprinose razvoju socijalne zaštite za 2015. godinu, a centralna tema skupa će biti posvećena položaju organa starateljstva u postupcima pred sudom i aktuelnim prioritetima u oblasti socijalne zaštite.

O mestu održavanja stručnog skupa i rasporedu rada, stručna javnost će uskoro biti informisana.