Konkurs za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade "Čovek godine 2016"

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

POSEBNA KOMISIJA ZA DODELJIVANJE GODIŠNJIH PRIZNANJA I NAGRADA ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE „ČOVEK GODINE“

U skladu sa tačkom IV Odluke o ustanovljavanju godišnjih priznanja i nagrada zaposlenim stručnjacima u ustanovama socijalne zaštite „Čovek godine“, Posebna komisija raspisuje:

KONKURS

Za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade „Čovek godine“

Godišnje priznanje i nagrada „Čovek godine“ dodeljuje se  posebno pojedincu profesionalcu – stručnjaku zaposlenom u:

- Centru za socijalni rad – organu starateljstva;
- Ustanovi socijalne zaštite za smeštaj dece bez roditeljskog staranja i dece sa smetnjama u razvoju;
- Ustanovi socijalne zaštite za smeštaj odraslih invalidnih lica očuvanih mentalnih sposobnosti, duševno obolelih lica i mentalno nedovoljno razvijenih odraslih lica, za smeštaj penzionera i drugih starijih lica;
- Penzionisanom licu koje je pre odlaska u penziju bilo zaposleno u sistemu socijalne i porodične zaštite, neprekidno 20 godina pre odlaska u penziju, a koje ispunjava i druge kriterijume utvrđene Odlukom;
- Licu koje po ocenama stručnjaka zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i porodičnopravne zaštite, građana i samih korisnika, obavlja dužnost hranitelja ili poslove porodičnog smeštaja odraslih i starih lica.

Pravo da predlažu kandidate za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade „Čovek godine“ imaju:
- Ustanova socijalne zaštite,  a predlog treba da potpiše najmanje grupa od 20 (dvadeset) zaposlenih u toj ustanovi ili u ustanovama koje obavljaju istu ili sličnu delatnost
- NVO koje svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti socijalne zaštite i porodičnopravne zaštite, a predlog treba da potpišu najmanje 3 (tri) ovlašćena predstavnika NVO;
- Korisnici u sistemu socijalne i porodične zaštite, a predlog treba da potpišu najmanje 20 (dvadeset) korisnika.

Posebni kriterijumi koje predloženi kandidat mora da ispunjava su:
- blagovremenost u izvršavanju radnih obaveza i zadataka,
- odgovornost u izvršavanju radnih obaveza i zadataka,
- odnos prema korisnicima,
- odnos prema drugim zaposlenima i saradnicima-kvalitet saradnje,
- preduzimljivost u izvršavanju radnih obaveza,
- savesnost u obavljanju radnih zadataka,
- stvaralačka sposobnost – inovacije u radu,
- ukupan doprinos razvoju sistema socijalne i porodičnopravne zaštite.

Tekst konkursa objaviti na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite, Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, Društva socijalnih radnika Srbije, Asocijacije centara za socijalni rad Srbije i Unije socijalnih radnika Srbije.
Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2016. godine, a obrazložene predloge slati na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Posebna komisija za dodeljivanje godišnjih priznanja i nagrada zaposlenim stručnjacima u ustanovama socijalne zaštite.
Odluku o dodeli godišnjeg priznanja i nagrade „Čovek godine“ Posebna komisija će doneti najkasnije do 10. decembra 2016. godine.

U Beogradu, 01. novembra 2016. godine                      POSEBNA KOMISIJA