Stručni skup Asocijacije u Vrnjačkoj Banji 9/10.06.2014. godine

Informacija za učesnike stručnog skupa u Vrnjačkoj Banji

SMEŠTAJ UČESNIKA

Učesnici sami snose troškove smeštaja.
Za sve učesnike smeštaj je obezbeđen u Hotelima "Zvezda" i "Fontana" u Vrnjačkoj Banji.
Prijava i rezervacija vrši se preko službe prodaje na telefon 036 / 612-564, 612-271 ili
e-mail: i

Plaćanje: avansno, po profakturi

 

ASOCIJACIJA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SRBIJE
u saradnji sa
UDRUŽENJEM STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE SRBIJE
uz podršku
MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
organizuje i poziva vas na
stručni skup sa temom AKTUELNI TRENUTAK U RAZVOJU SOCIJALNE ZAŠTITE

Vrnjačka Banja - Hotel "Zvezda" od  9. do  10.06.2014. godine

P R O G R A M

Ponedeljak, 9. jun 2014.

Do 10,00

Dolazak i smeštaj učesnika

10,00 - 11,00

Registracija učesnika

11,00 - 11,15

Otvaranje skupa, Predstavnik Asocijacije CSR Srbije

11,15 - 11,45

Pozdravna reč Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gospodin Aleksandar Vulin

11,45 - 12,15

Mere socijalne uključenosti, Tatjana Prijić, MRZBSP

12,15 - 13,00

Razvoj usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, Predstavnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Zoran Polić, predstavnik Asocijacija CSR

13,00 - 13,30

Diskusija

13,30 - 15,00

Ručak

15,30 - 16,00

Dodela Republičke nagrade za 2012. godinu

16,00 - 17,00

Skupština Udruženja stručnih radnika

17,00 - 18,00

Skupština Asocijacije CSR Srbije

20,00

Zajednička večera

Utorak, 10. jun 2014.

7,00 - 9,30

Doručak

10,00 - 10,30

Starateljstvo između Zakona i prakse, Katarina Jovanović, predstavnik Asocijacije CSR

10,30 - 11,30

Bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih u centrima za socijalni rad, Lela Marković, predstavnik Asocijacije CSR i Duško Bursać, predstavnik Asocijacije CSR

11,30 - 12,30

Završna reč Pomoćnika ministra G-đe Branke Gajić i diskusija

13,00

Ručak