Stručni skup asocijacije - septembar 2013.

Asocijacija centara za socijalni rad Srbije u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike organizuje stručni skup sa temom Procesni položaj centara za socijalni rad kao organa starateljstva pred sudovima na Divčibarama u hotelu "Divčibare" od 26.09. do 27.09.2013. godine.

Poziv i više detalja možete videti u pozivnici klikom ovde.

Prof. dr Gordana Stanković, Univerzitet u Nišu - Procesni položaj centra za socijalni rad kao organa starateljstva u građanskom sudkom postupku