Stručni skup Asocijacije u Vrnjačkoj Banji 29.11.2012. godine

Informacija za učesnike stručnog skupa u Vrnjačkoj Banji

SMEŠTAJ UČESNIKA

Učesnici sami snose troškove smeštaja.
Za sve učesnike smeštaj je obezbeđen u Hotelu "Breza" u Vrnjačkoj Banji.
Prijava i rezervacija vrši se preko prodajne službe i recepcije hotela "Breza" na
telefon 036 / 612-400, 602-144, 602-140 i faks 036 / 612-401 ili
e-mail:
web: www.hotelbreza.rs

Rezervacija i uplata: avansno, najkasnije do 23.11.2012. godine

 

ASOCIJACIJA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SRBIJE i UDRUŽENJE POSLODAVACA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
u saradnji sa
MINISTARSTVOM RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE
organizuje i poziva vas na
stručni skup sa temom RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Vrnjačka Banja - Hotel "Breza" od  29.11. do  01.12. 2012. godine

P R O G R A M    

Četvrtak, 29. novembar 2012.

Do 13,00

Dolazak i smeštaj učesnika

12,00 - 14,30

Ručak

14,30 - 14,45

Otvaranje skupa i pozdravne reči, Predstavnici Asocijacije CSR Srbije i Udruženje poslodavaca Ustanova socijalne zaštite RS

14,45 - 15,15

Usluge socijalne zaštite u svetlu novog Zakona, Predstavnik Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

15,15 - 15,35

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite "Knjeginja Ljubica" Kragujevac, Ljilja Stanković

15,35 - 15,55

Usluge u socijalnoj zaštiti CSR Leskovac, Snežana Milojković

15.55 - 16,15

Uspostavljanje regionalne usluge privremenog smeštaja - Čačak, Marija Vojvodić, GKOSP Čačak

16,15 - 16,45

Pauza za kafu

16,45 - 17,05

Iskustva udruženja "Korak napred" Kruševac, Radomir Jevtić

17,05 - 17,25

Primeri dobre prakse CSR Prijepolje, Rada Divac i Dženita Čičić

17,25 - 17,45

Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju – Žitište, Jelena Stanić

17,45 - 18,05

Hiporehabilitacija – usluga socijalne zaštite, Dimitrovgrad, Ana Davitkov i Marina Radisavljević

18,05 - 18,25

Porodična konferencija kao lokalna usluga, Željka Burgund i Snežana Stošković

19,00 - 20,00

Večera

Petak, 30. novemar 2012.

7,00 - 9,30

Doručak

9,30 - 9,50

Aktivne usluge u oblasti socijalne zaštite u opštini Kanjiža, Ladocki Janka

9,50 - 10,10

Služba za lokalna prava i usluge CSR šabac, Slavica Matić

10.10 - 10.30

Predah za decu sa smetnjama u razvoju Vlasotinice i Crna Trava, Momčilo Ignjatović

10,30 - 10,50

Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju Vrnjačka Banja, Milena Miladinov

11,00 - 11,30

Socijalna zaštita - trenutno stanje i pravci daljeg razvoja, Brankica Janković, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

11,30 - 12,15

Skala za procenu inteziteta podrške, prof. dr Miroslav Brkić sa saradnicima

12,15 - 12,30

Pauza

12,30 - 13,15

Licenciranje organizacija i pružalaca usluga, prof. dr Nela Žegarac

13.15 - 14,30

Ručak

15,30 - 16,15

Pravilnik o porodičnom smeštaju, Vladan Jovanović

16,15 - 17,00

Pravilinik o kriterijumima za učešće korisnika u plaćanju usluga socijalne zaštite
Upustvo za javne nabavke usluga socijalne zaštite, Vladan Jovanović

17,00

Skupština Udruženja poslodavaca ustanova socijalne zaštite Republike Srbije

20,00

Svečana večera

Subota, 1. decembar 2012.

7,00 - 9,30

Doručak

9,30 - 10,15

Centar za zaštitu žrtava trgovinom ljudima, predstavljanje, Lidija Milanović

10,15

Završna reč, sumiranje seminara

12,00

Odjava iz hotela