Izveštaj sa III sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Dana 23.10.2020. godine, posle dužeg vremena zbog vanrednog stanja i epidemiološke situacije, održana je III redovna sednica Upravnog odbora pu "Asocijacija CSR Srbije" u Čačku. Pored članova UO sednici su prisustvovali predstavnici Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite Saša Ristović i Radoslav Milovanović. Brojni su izazovi sa kojima se susreću kolege iz centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite, naročiti u vreme vanrednog stanja i proglašene epidemije zbog Korona virusa. Upravni odbor je izabrao nekoliko pitanja kojima se bavio na ovoj sednici. Teme su bile: problemi institucionalnog zbrinjavanja izazvanog nepovoljnom epidemiološkom situacijom i inicijativa privatnih domova; inicijativa za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u centrima za socijalni rad; dopis Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi isplata NSP i TNP i inicijativa Ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izmenu Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, u vezi sticanjem bodova. Na predlog Ministarstva održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Asocijacije CSR Srbije i Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite. Tema sastanka je bila primena Okvirnog sporazuma o smeštaju korisnika u prevatne ustanove preko centara za socijalni rad. Postignut je dogovor bliže saradnje i upoznavanje stručnih radnika o procedurama smeštaja korisnika u privatne ustanove. U prethodnom periodu prevaziđeni su brojni problemi oko finansiranja usluge i brzine smeštaja odnosno proteka vremene od podnošenja zahteva do potpisivanja ugovora i realizacije smeštaja. Članovi Upravnog odbora kao i na prethodnim sednicma izneli su problem popunjavanja upražnjenih radnih mesta i nezavidnog položaja centara za socijalni rad koji ostaju bez stručnih radnika. Doneta je odluka da se Upravni odbor Asocijacije obrati Ministarstvu u ime centara za socijalni rad zahtevom za davanje dozvole za popunjavanje upražnjenih radnih mesta. Upravni odbor je upoznat sa dopisom Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi upućenog Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi Uputstva Ministarstva upućenog centrima za socijalni rad za primenu Zakona o socijalnoj zaštiti u postupcima ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć. Po odgovoru Ministarstva, isti će biti dostavljen Asocijaciji i centrima . Vladimir Antić je predložio da se na sednici UO razmatara predlog da Asocijacija uputi inicijativu Ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izmenu Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, u vezi sticanja bodova. Predlog je da se na neki način nađe mogućnost da se kolegama stručnim radnicima dodeli određeni broj bodova za sticanje licence. Sandra Perić, kao član UO Asocijacije i direktor Komore socijalne zaštite, je istakla da Pravilnik o licenciranju treba da se menja, ali u mnogim drugim delovima a najmanje delu sticanja bodova, na taj način što bi se omogućilo dodeljivanje bodova zbog vanrednih stanja i okolnosti. Nije dobro ostaviti mogućnost slobodne volje u dodeljivanju bodova, pogotovo u situaciji kada postoje zakonski mehanizmi za podršku i pomoć stručnim radnicima koji u ovom ili bilo kom budućem periodu treba da obnove licencu. Ni u jednoj drugoj oblasti, pravilnici koji regulišu licenciranje nemaju takve odredbe, jer vanredne okolnosti se ne definiš pravilnicima na predložen način. Čak ni zdravstvo, koje je najviše pogođeno epidemiološkom situacijom, nije donelo takvu odluku. Prema odredbama Zakona o opštem upravnom postupku postoji mogućnost povraćaja u pređašnje stanje, to je zakonski osnov koji može da se primeni i na ove situacije. Ovakvo rešenje podrazumeva da se kolege prilikom podnošenja zahteva za obnovu licence, ukoliko nisu sakupili dovoljan broj bodova, pozivaju na ovaj institut i rok za sticanje bodova im se produažava za vreme koliko je epidemiološka situacija trajala. Dodela bodova nije suština Pravilnika, već pravo i obaveza stručnog usavršavanja kolega, tako da na taj način i treba razmišljati i stvoriti druge mogućnosti i mehanizme za usavršavanje pa i sticanje bodova. Omogućiti video konferencije i praćenje okruglih stolova i obuka elektronskim putem, i na taj način kolegama stručnim radnicima olakšati da se stručno edukuju i stiču bodove. Saša Miodragović kao član Upravnog odbora Komore socijalne zaštite upozna je prisutne da je na sednici koja je održana 16.10.2020. godine bilo razgovora povodom ove tačke dnevnog reda a na inicijativu Sindikata. Upravni odbor je stanovišta da prema važećim zakonskim normama nema osnova za priznavanje bodova stručnim radnicima po osnovu vanrednog stanja i epidemiološke situacije. Kao vid podrške stručnim radnicima radi stručnog usavršavanja i učestvovanja u obukama predloženo je bodovonje okruglih stolova i obuka koje se organizuju putem vebinara. Takođe je zauzet stav da treba primeniti istitut povraćaja u pređašnje stanje koji je definisan Zakonom o opštem upravnom postupku, a na zahtev kolega koji su u obavezi da obnove licencu. Ovo će biti dodatni posao za stučnu službu Komore socijalne zaštite ali i vid solidarnosti sa kolegama koji su neposredno radili sa korisnicima u vanrednom stanju. Nakon diskusije donet je zaključak da Vladimir Antić kao predlagač tačke dnevnog reda sastavi inicijativu za Ministarstvo i dostavi članovima upravnog odobra na saglasnost.

Saša Miodragović