Izveštaj sa I konstitutivne sednice novog saziva Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

  • Štampa

Dana 20.09.2019. godine u sedištu pu „Asocijacija CSR Srbije“ u Vrnjačkoj Banji održana je I konstitutivna sednica novog saziva Upravnog odbora Asocijacije. Sednici Upravnog odbora prisustvovali su Svetlana Dražović, Rada Divac, Mirjana Paunović, Branimirka Radosavčević, Vladimir Antić, Aleksandra Janković, Dajana Kostić, Zoran Albijanić, Milimirka Antić, Sandra Perić, Zorica Pavlović i Jelena Božović. Slađana Čabrić, pomoćnik ministra i član UO se pridružila članovima Upravnog odobra i upoznala prisutne o namerama dalje saradnje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Asocijacije CSR Srbije. Prisustvom 12 članova UO izvršeno je konstituisanje novog saziva Upravnog odbora. Razrešeni su dužnosti predsednik UO Zoran Albijanić i zemenik predsednika Rada Divac, zbog isteka mandata. U novom sazivu za novog predsednika UO izabrana je Rada Divac, a za zamenika Dajana Kostić. Članovi Upravnog odbora su upoznati sa Finansijskim izveštajem Asocijacije zaključno sa 20.09.2019.godine i planiranim aktivnostima do kraja 2019.godine. Formirana je radna grupa za izradu modela nacrta Pravilnika o radu centara za socijalni rad koju čine Oliver Ristić, CSR Stara Pazova, Vladimir Antić, CSR Trstenik, Julija Popović, CSR Užice i Sandra Miodragović, CSR Vrnjačka Banja. Radna grupa će pored izrade Pravilnika o radu centara za socijalni rad, pripremiti i smernice u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Upravni odbor je diskutovao o problemima koji imaju staratelji lica lišenih poslovne sposobnosti u vezi isplata sa tekućih računa preko kojih se štićenicima isplaćuju redovni prihodi po osnovu penzije, dodatka za pomoć i negu drugog lica, izdržavanja i dr. Banke starateljima traže posebna rešenja ili ovlašćenja za podizanje redovnih prihoda štićenika, navodeći da su takve instrukcija dobili iz centrale banke. Problem je što banke na svoj način tumače Porodični zakon na štetu štićenika. Upravni odbor je doneo odluku da se Asocijacija obrati dopisom Naradnoj banci Srbije i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi postupanja po rešenjima o starateljstvu u postupku redovnog raspolaganja imovinom odnosno novčanim sredstvima korisnika. Bilo je reči i o iskustvima u finkcionisanju novog načina plaćanja troškova smeštaja korisnika u ustanove socijalne zaštite o čemu će biti obavešteno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Primena novog Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nameće određene obaveze centrima za socijalni rad kao organima vlasti. Očigledno da postoji nespremnost ustanova za punu primenu Zakona, što je potvrdio i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti time što je tražio odlaganje početka primene zakona. Predlog je da se Asocijacija obrati Povereniku za stručnu podršku i organizovanje seminara i obuka za centre za socijalni rad. Članovi Uprvavnog odbora su diskutovali i povodom obaveštenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 09.09.2019.godine i dodatnog uputstva od 16.09.2019. godine, u vezi postupanja CSR u predmetima novčane socijalne pomoći i dodatka za pomoć i negu drugog lica u slučaju vraćanja neosnovano primljenog iznosa i obavezom da se sva eventualna dugovanja korisnika prema državi ostvaruju u sudskom postupku. Prema uputstvu od 16.09.2019. godine kada je korisnik prava ili naslednik saglasan sa povraćajem sredstava dovoljno je da zaključi sporazum sa centrom za socijali rad. Postavlja se pitanja da li ovo uputstvo može da se primeni i na korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica, povraćaja sredstava za troškove smeštaja u ustanovu i dr. Upravni odbor je doneo odluku da Asocijacija uputiti zamolnicu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za dostavljanje dodatnog uputstva u vezi neosnovano primljenih iznosa i povraćaja srestava od korisnika ili naslednika po osnovu drugih prava.

Stručna služba Asocijacije