Zaključci sa sastanka u Trsteniku

  • Štampa

Poštovane kolege,

kako je u svakodnevnom radu centara za socijalni rad uočen veliki broj problema u radu i funkcionisanju, održan je inicijalni sastanak 01.02.2019. godine u Centru za socijalni rad „Trstenik“ u Trsteniku, na kome su uzeli učešće nekoliko direktora velikih Centara za socijalni rad, kao i direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije.

Kao najvažnije teme sastanka, izdvojile su teme:

1. zbrinjavanja korisnika - smeštaj (naročito osetljivih korisničkih grupa - dementnih, nepokretnih, duševno obolelih lica, kao i maloletnih lica), bilo da se tiče redovnog ili urgentnog smeštaja;

2. problem nedostatka odgovarajuće saradnje između centara i ustanova za smeštaj; kao i

3. nedostatak konkretnih instrukcija, radi ujednačavanja prakse...

Krajnji cilj sastanka bio je formulisanje zaključaka o aktuelnim problemima sa kojima se suočavaju centri, radi uključivanja u aktivnosti što većeg broja centara i pribavljanje predloga i saglasnosti sa donetim zaključcima, koji bi kasnije bili prosleđeni resornom Ministarstvu, kao inicijativa za donošenje instrukcija u vezi kandidovanih tema.

Dokument sa Zaključcima možete preuzeti klikom ovde.