Izveštaj sa stručnog skupa "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite" 2018

Stručni skup u Vrnjačkoj Banji u organizaciji pu „Asocijacija CSR Srbije“, Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i Komore socijalne zaštite sa temom "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite" održan je 22.05. i 23.05.2018. godine. Stručnom skupu je prisustvovalo preko 400 zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Stručni skup je otvorio Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, G-din Nenad Nerić. O ulozi CSR kao organa starateljstva – izazovima i mogućnostima govorila je Dajana Kostić iz CSR Stara Pazova. Dajana Kostić je napravila osvrt na početak rada i osnivanje centara za socijalni rad daleke 1961. godine. U izlaganju je bilo reči o organizaciji centara za socijalni rad i ovlašćenjima, a poseban akcenat je stavljen na starateljstvo naročito neposredno starateljstvo. Dajana Kostić je istakla poteškoće sa kojima se centri za socijalni rad kao organi starateljstva susreću pri neposrednom starateljstvu kao i predloge za prevazilaženje tih poteškoća. U prezentaciji su navedena i određena iskustva iz regiona sa primerima iz Republike Makedonije i Slovenije. O ulozi i značaju CSR u porodičnim odnosima govorila je sudija Apelacionog suda Tanja Pavlović Nedeljković. U izlaganju je bilo reči o zakonskim okvirima rada centara za socijalni rad, posebnim parničnim postupcima u vezi porodičnih odnosa, aktivnoj procesnoj legitimaciji CSR u postupcima po Porodičnom zakonu. U izlaganju su navedene brojne odluke Ustavnog suda i pravna mišljenja iz oblasti porodično pravne zaštite. O radu radne grupe na izmenama Porodičnog zakona govorio je Dragan Vulević. U svom izlaganju Dragan Vulević je napravio osvrt na prethodni zakon koji je definisao brak i porodične odnose i dobre strane tog zakona i naglasio da u Porodičnom zakonu postoje određene praznine koje su se pokazale u njegovoj primeni. Što se tiče neposrednog starateljstva stav je da taj oblik starateljstva ne treba da obavljaju centri za socijalni rad iz formalnopravnih razloga, a jedan od predloga je da poslove neposrednog staratelja obavlja posebna organizaciona jedinica pri lokalnoj samoupravi. Postoje određene dileme u oblasti usvojenja i označavanja usvojitelja. U oblasti zaštite od nasilja u porodici treba predvideti nove mere i mehanizme zaštite. Jedna od tema stručnog skupa je bila i odnos CSR i medija iz pozicije socijalne zaštite o čemu je govorila Marija Vasić iz Centra za socijalni rad u Pirotu. Marija Vasić je iznela svoje viđenje odnosa centara za socijalni rad i medija sa pozicije profesionalca u socijalnoj zaštiti. Marija Vasić je govorila uopšteno o medijima, iznela je određene činjenice o nastupu u medijima i potrebnom odnosu poverenja. Na istu temu govorila je novinarka "Novosti" Radmila Radosavljević iz ugla medija, sa osvrtom na etička pravila i mehanizme koji stoje na raspolaganju profesionalcima. Radmila Radosavljević je istakla da je novinarska profesija važna za kreiranje javnog mnjenja, ali da smatra da je novinarska profesija toliko urušena pa je pitanje da li može da pokrene pozitivne promene i prihvatljiv stav u društvu. Značajno je da se poštuju zakonski propisi koji definišu oblast medija i novinarstva, što se sve manje čini jer ne postoji pravo medijsko tržište. Etiku i tačnost u informacijama treba da štiti Savet za štampu i to je telo na koje su upućeni profesionalci u zaštiti istine.

Nakon plenarnog dela održana je V sednica Skupštine pu "Asocijacija CSR Srbije" na kojoj su usvojeni Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2017. godinu, usvojen je Plan i program rada Asocijacije CSR Srbije za 2018. godinu kao i Finansijski plan. Razmatran je i usvojen izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu i usvojena odluka o visini članarine za 2018. godinu. Potvrđeni su novi mandati članovima Upravnog odbora ispred Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Zorici Pavlović i Jovani Vazura. Predsednik Skupštine Zoran Polić je istakao da je pu „Asocijacija CSR Srbije“ u 2017. godini postiglo značajne rezultate kroz rad organa udruženja. Rad Asocijacije i njenih članova pratio je bilten „Glas centara“. Potrebno je naglasiti da je Asocijacija na različite načine reagovala po svim pitanjima koja se tuču rada i funkconisanja centara za socijalni rad što i jeste zadatak udruženja.

Drugog dana stručnog skupa dodeljene su republičke nagrade od strane Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, a nakon toga nastavilo se sa radom na temu rada na izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. O navedenoj temi govorili su Biljana Zekavica, predstavnik MRZBSP, Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite Srbije, Dragojlo Minić, direktor CSR u Trsteniku i Božidar Dakić, Direktor RZSZ Srbije. U izlaganjima je bilo reči o decentralizaciji, a kao prvi korak tome je struktuiranje stručnjaka po upravnim okruzima koji će pružati stručnu podršku sistemu socijalne zaštite. Predlog je da izmenama zakona budu obuhvaćena prava i usluge, kao što su novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada, dodatak za pomoć i negu drugog lica i radna aktivacija radno sposobnih korisinka. Postoje dileme u vezi utuženja srodnika za izdržavanje u postupcima za ostvarivanje određenih prava. Izmene i dopune zakona treba da doprinesu dostupnosti usluga, formiranju novih ustanova i pružalaca usluga. Biljana Zekavica je govorila o predlozima za izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koji se tiču nadzora odnosno nadzora nad radom, inspekcijskog nadzora i nadzora nad stručnim radom. Postoji predlog formiranja posebne organizacione jedinice u Ministarstvu koja će se baviti svim vidovima nadzora, kako bi se postigla veća funkcionalnost i uspostvili bolji kontrolni mehanizmi. Nova zakonska rešenja moraju bolje definisati inovativne usluge, nove usluge kao prelazna rešenja, a vezano za namenske transfere. Sandra Perić je istakla da su brojna pitanja koja se nameću iz prakse ali i potrebe usaglašavanja zakonskih propisa. Postoji potrba usklađivanja i izmene brojnih pravilnika. Stav radne grupe je da centri za socijali rad ne treba da budu pružaoci usluga socijalne zaštite jer se bave poverenim poslovima od strane Republike, a da uslugama socijalne zaštite trebe da se bave lokalne samouprave na način kako je to propisano zakonom. Božidar Dakić je izneo stav da je za novi Zakon o socijalnoj zaštiti potrebno više vremena i bolje analize, a tome će doprineti izmene i dopune zakona koje će vremenom dati određene smernice za novi zakon.

 

Saša Miodragović