Izveštaj sa sednice Nadzornog odbora PU "Asococijacije CSR Srbije" - 24.02.2017.

Dana 24.02.2017.godine u Čačku održana je redovna II sednica Nadzornog odbora pu „Asocijacija CSR Srbije“. Na sednici je usvojen zapisnik sa prethodne sednice NO, razmatran predlog Finansijskog izveštaja pu „Asocijacija CSR Srbije“ za 2016.godinu. koji je utvrđen od strane Upravnog odbora. Nadzorni odbor je utvrdio da je Finansijski izveštaj za 2016.godinu sačinjen u skladu sa zakonom, da su detaljno obrazložene sve pozicije i predložio da Skupština Asocijacije usvoji predloženi izveštaj. Nakon usvajanja izveštaja o stanju imovine i obaveza pu „Asocijacija CSR Srbije“ zaključno sa 31.12.2016.godine, članovi Nadzornog odbora su utvrdili predlog Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu.