Izveštaj sa III sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Dana 02.09.2016. godine u Vrnjačkoj Banji održana je III sednica Upravnog odbora pu "Asocijacija CSR Srbije". Na sednici je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora održanog 05.02.2016. godine, diskutovalo se o nalogu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 551-00-00385/2016-14 od 03.08.2016. godine i organizaciji stručnog skupa u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Udruženjem stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Zoran Albijanić i Zoran Polić su obavestili članove Upravnog odbora da su predstavnici Asocijacije CSR Srbije i predstavici Udruženja stručnih radnika Srbije bili na sastanku kod Pomoćnice Ministra Branke Gajić, i da se tom prilikom razgovaralo o stručnom skupu sa temom medijskog nastupak predstavnika centara za socijalni rad, kao i funkcionisanja centara za socijalni rad u slučajevima prijave nasilja u porodici i preduzimanju mera intervencije. Predlog je da se stručni skup održi 22. i 23.09.2016. godine u Vrnjačkoj Banji. Predavači na stručnom skupu će biti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a treba doneti odluku o predstaviku Asocijacije koji će prezentovati stavove kolega i Asocijacije. Predlog je da se na stručnom skupu ukaže na izazove sa kojima se susreću centri za socijalni rad u slučajevima po prijavama nasilja u porodici i partnerskim odnosima, a naročito akcentovati koordinatorsku ulogu centara za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici. Zoran Albijanić je istakao da je bio u kontaktu sa kolegama iz Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu koji su zatražili usmeno mišljenje predstavnika Asocijacija CSR Srbije u vezi izveštavanja o svim prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i preduzetim merama intervencije i dostavljanja upitnika 1. i 15. u mesecu. Stav kolega iz Zavoda je da upitnik treba dostavljati jednom mesečno, što je podržala i Asocijacija i od strane Zavoda upućen je dopis Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Upravni odbor je doneo odluku da stavove kolega u ime centara za socijalni rad i pu "Asocijacija CSR Srbije" na stručnom skupu izloži Mikaina Stevanović kroz temu "Uloga centara za socijalni rad u zaštiti žrtava od nasilja u porodici - izazovi CSR". Pod tekućim pitanjima Upravni odbor je upoznat sa finansijskim izveštajem za period od 01.01. do 01.09.2016. godine, sa prihodnom i rashodnom stranom kao i saldom za izveštajni period. Sekretar Asocijacije izložio je obraćanje Branke Ljuboja, dipl.soc.radnika Centra za socijalni rad Grada Subotice, sa pitanjima ko može da pokrene inicijativu za utvrđivanje normativa u radu voditelja slučaja u centrima za socijalni rad, gde su granice fizičke izdržljivosti u situacijama kada nema prijema novih radnika niti popunjavanja upražnjenih radnih mesta. Zoran Albijanić je istako da je pu "Asocijacija CSR Srbije" ranije podnela inicijativu Ministarstvu povodom navedenih pitanja i da se o tome diskutovalo na sednicama Upravnog odbora.

Saša Miodragović