Izveštaj sa sednice Nadzornog odbora PU "Asococijacije CSR Srbije"

Dana 05.02.2015. godine u Paraćinu održana je redovna I sednica Nadzornog odbora pu "Asocijacija CSR Srbije". Na sednici je izabran predsednik Nadzornog odbora, razmatran predlog Finansijskog izveštaja pu "Asocijacija CSR Srbije" za 2015.godinu. koji je utvrđen od strane Upravnog odbora. Nadzorni odbor je utvrdio da je Finansijski izveštaj za 2015.godinu sačinjen u skladu sa zakonom, da su detaljno obrazložene sve pozicije i predložio da Skupština Asocijacije usvoji predloženi izveštaj. Nakon usvajanja izveštaja o stanju imovine i obaveza pu "Asocijacija CSR Srbije" zaključno sa 31.12.2015. godine, članovi Nadzornog odbora su utvrdili predlog Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu. Predsednik Nadzornog odbora, Nail Kajević je istakao veliki značaj postojanja pu "Asocijacija CSR Srbije" i neophodnost poštovanja Statutarnih obaveza od strane članova, naročito što se tiče plaćanja članarine.