Izveštaj sa XV sednice Upravnog odbora PU Asocijacija CSR Srbije

Izveštaj sa XV sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Upravni odbor Asocijacije CSR Srbije održao je XV redovnu sednice dana 09.05.2014. godine u Valjevu. Sednici Upravnog odbora Asocijacije prisustvoli su i predstavnici Udruženja stručnih radnika Žika Gajić i Momir Borić i predstavnik Tempus projekta ispred Asocijacije CSR Jovana Nedeljković. Predsednica Upravnog odbora Branka Davidović informisala je prisutne da je uputila dopis Ministarstvu, odnosno obaveštenje za Pom.Ministra gospođu Branku Gajić, o planu održavanja stručnog skupa sa aktulnim temama u oblasti socijalne zaštite i planom zakazivanja sastanka kod Pom.Ministra radi uspostavljanja saradničkog odnosa. Na sednici Upravnog odbora razmatrano je obaveštenje Državnog sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 551-00-208/2014-09 od 10.04.2014. godine, vezano za službene legitimacije za zaposlene u centrima za socijalni rad. Od prijema obaveštenja do dana održavanja sednice Upravnog odbora, Asocijacija je uložila napore da pribavi ponude za štampanje službenih legitimacija. Do održavanja sednice Upravnog odbora, Asocijaciji je pristigla samo jedna ponuda, firme iz Beograda. Članovi Upravnog odbora Asocijacije, koji su i predstavnici centara za socijalni rad, istakli su određeni broj primedbi koji se tiču dostavljenog obaveštenja Ministarstva i službenih legitimacija. Od donošenja Pravilnika o obrascu i sadržaju službene legitimacije stručnih radnika centra za socijalni rad, na više sednica Upravnog odbora Asocijacije na kojima su prisustvovali predstavnici Ministarstva, bilo je reči o promeni Pravilnika, što se tiče holograma i izgleda legitimacije. Bez holograma je jednostavnije i jeftinije štampati sl. legitimaciju, a mnogi smatraju da format iste treba prilagoditi ostaloj ličnoj dokumentaciji. Kolege su istakle i problem jer u 2014. godini nisu planirana sredstva za namenu štampanja službene legitimacije, tako da sredstva nisu planirana u Finansijskim planovima, pa tako ni u Planu nabavki zbog sprovođenja postupka javne nabavke po Zakonu o javnim nabavkama. Iz navedenog razloga, štampanje službenih legitimacija centri nisu u mogućnosti da obave u kratkom roku, a to se naročito odnosi na centre sa većim brojem zaposlenih. Predlog Upravnog odbora je da predstavnici Asocijacije CSR, zakažu prijem kod Pomoćnika Ministra, gde će biti reči o navedenim problemima, što je jednoglasno prihvaćeno. Članovi Upravnog odbora, uz konstultaciju predstavnika Udruženja stručnih radnika doneli su odluku da se organizuje stručni skup pod temom pod nazivom "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite", a da teme stručnog skupa budu: razvoj usluga socijalne zaštite; starateljstvo između Zakona i prakse; Bezbednost na radu stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Usvojena je odluka o održavanju Skupštine Asocijacije u vreme održavanja stručnog skupa. Jovana Nedeljković je upoznala prisutne o daljim aktivnostima na Tempus projektu "Jačanje visikog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite". Prisutni su upoznati sa inicijativom Centra za socijalni rad Opštine Stara Pazova u vezi rešavanja pitanja regulisanja troškova veštačenja u postupcima lišenja poslovne sposobnosti po predlogu Centra za socijalni rad. Članovi Upravnog odbora su upoznati sa odgovorom Ministarstva da u budžetskoj 2014. godini nisu predviđena sredstva za naknade troškova nastalih u vanparničnom postupku. Radi prevazilaženja navedene situacije predloženo je da centri za socijalni rad ne podnose predlog za veštačenje poslovne sposobnosti već inicijativu sudu za veštačenja poslovne sposobnosti, tako da troškovi veštačenja tada padaju na teret suda. Pod tekućim pitanjima bilo je reči o senzacionističkim tekstovima koji su usmereni protiv centara za socijalni rad i koji stvaraju loš odnos stranaka prema zaposlenima u centrima. Mediji često prenose informacije bez bilo kakve provere navoda. Branka Davidović je podsetila da Asocijacije ima svoj informativni bilten "Glas Centara", na čijim stranicama treba da se nađu tekstovi kolega iz centara za socijalni rad, tako da je to prilika da zaštitimo svoju profesiju i javnosti kažemo šta centri rade.

Stručna služba Asocijacije