Održan stručni skup u Kragujevcu 28. i 29.06.2012. godine

Izveštaj sa stručnog skupa centara za socijalni rad održanog dana 28. i 29. juna 2012.godine u Kragujevcu

U organizaciji p.u. «Asocijacija CSR Srbije» i Ministarstva rada i socijalne politike, dana 28. i 29. juna 2012.godine u Kragujevcu, održan je stručni skup sa temom Pravilnik o organizaciji CSR i Rezultati istraživanja «Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada CSR- iz perspektive stručnjaka centara za socijalni rad».

Skup je otvorio Predsednik Skupštine Asocijacije CSR Srbije, Zoran Polić i u ime Asocijacije CSR Srbije pozdravio sve prisutne, Pomoćnika Ministra, Suzanu Paunović, saradnike iz Ministarstva, Dragana Vulevića, Milku Kalabu, Jasminu Ivanović, predstavnika UNICEF-a Marka Milanovića, predstavnike Republičkog i Pokrajinskom Zavoda za socijalnu zaštitu i članove projektnog tima.

Zoran Polić se zahvalio Ministarstvu rada i socijalne politike i Pomoćniku Minstra Suzani Paunović na podršci koju pružaju Asocijaciji CSR Srbije u sprovođenju svojih ciljeva u oblasti socijalne zaštite kao i za organizovanje ovog stručnog skupa. Tema ovog stručnog skupa, odnosno osvrt na Pravilnik o organizaciji CSR i rezultati istraživanja «Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada CSR- iz perspektive stručnjaka centara za socijalni rad», predstavljaju značajnu temu za centre za socijalni rad i stručne radnike koji direktno primenjuju Pravilnik. Navedeno istraživanje koje sprovodi Asocijacija podržano je od strane UNICEF-a i Ministarastva rada i socijalne politike. Istraživanje sprovid projektni tim Asocijacije CSR Srbije, na čelu sa glavnim istraživačem Marijom Vasić. Projektni tim čine koleginice Suzana Jovanović, Vesna Stankov, Rada Divac i Slađana Čabrić.

Nakon uvodne reči Predsednika Skupštine, prisutne je pozdravila ispred Ministarstva rada i socijalne politike, Pomoćnik Minstra Suzana Paunović. Suzana Paunović je istakla da je tema vrlo značajna za centre za socijalni rad i različiti komentari upućeni Pravilniku bude pažnju stručnjaka. U periodu od donošenja Pravilnika do danas održano je dosta stručnih skupova koji su se bavili ovom temom i gde se tražilo da se obavi analiza Pravilnika. UNICEF je tražio partnera u ovom poslu odnosno organizaciju koja može da izvrši istraživanje u vezi primene Pravilnika, na šta je Ministarstvo pružilo punu podršku Asocijaciji iz razloga što je najbolje rešenje da centri odnosno stručni radnici izvrše evaluaciju. U prethodnom periodu Asocijacija je realizovala projekat istraživanja i omogućeno je svim stručnim radnicima da pristupe anketi preko sajta Asocijacije i linka koji je prosleđen centrima. Slab odaziv ili manji odaziv govori o nama, što je uočeno i na prethodnim stručnim skupovima, a to je da je vrlo teško motivisati zaposlene da učestvuju u donošenju odluka koje se njih tiču. Svi su spremni na kritiku ali niko se ne trudi da nešto promeni. Sa ovakvim stavom se Ministarstvo susretalo i pri donošenju Zakona o socijalnoj zaštiti, a nakon toga i pri donošenju potrebnih Pravilnika i Uredbi. Čak se i UNICEF obratio Ministarstvu sa zahtevom da se uputi pismo centrima sa obaveštenjem o istraživanju i potrebi da se popuni anketa. Centri su prethodnih godina tvrdili da Pravilnik nije dobar, da ga treba menjati, tako da kroz rezultate istraživanja sada možemo videti čime su to stručni radnici nezadovoljni i šta predstavlja poteškoće pri primeni Pravilnika.

Nakon iznetog Pomoćnik Ministra, Suzana Paunović je obavestila prisutne da je planirano da se konstitutivna sednica Skupštine Komore socijalne zaštite održi 05.07.2012.godine. Na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike objavljena je lista članova Skupštine Komore socijalne zaštite, koji su izabrani po predlogu ovlašćenih predlagača. U ovom postupku svi predlagači su postupali konstruktivno i treba da budemo zadovoljni izabranim kandidatima jer su poznati u sistemu socijalne zaštite.

Što se tiče implementacije Zakona o socijalnoj zaštit, najveći broj Pravilnika, za standrade, evidenciju i dokumentaciju, obrazac uputa, čeka na objavljivanje. Obrazac uputa je potrebno da se usaglasi u Odeljenju za inoformatiku, kako bi u potpunosti zadovoljio potrebnu formu za isplatu. Svi Pravilnici su dostupni na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike i stručni radnici mogu da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Pred nama su složeni i ozbiljni poslovi, proces reforme socijalne zaštite je dobar i kao takav treba da se nastavi. Veliki broj aktivnosti se realizuje i kroz delovanje Asocijacije CSR Srbije, tako da centri odnosno stručni radnici netreba da budu pasivni već da se aktivno uključe u ovaj proces.

Nakon pozdravne reči Pomoćnika Minstra, pristutnima se obratila Marija Vasić, član projektnog tima u istraživanju «Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada CSR- iz perspektive stručnjaka centara za socijalni rad». Marija Vasić je pozdravila prisutne i zahvalila UNICEF-u i Ministarstvu što su Asocijaciji poverili ovako značajan projekat. Ovo je šansa da mi sami budemo kreatori izmena nečega što smo tvrdili da smo nezadovoljni. Nov sistem socijalne zaštite nov Pravilnik koji u pečetku nije bio dobro prihvaćen, predstavljao je izazov sa kojim smo trebali da se izborimo. Prethodnih godina na stručnim skupovima koje je organizovala Asocijacija, čuli su ze zahtevi i molbe da se nađe rešenje da Pravilnik bude prihvatljiviji za rad. Uz podršku UNICEF-a kao finansijera prijekta i Ministarstva rada i socijalne politike dobili smo mogućnosti da iskažemo naše probleme u primeni Pravilnika. Želja nam nije bila da se Pravilnik kritikuje već da dođe do poboljšanja istog. Prvi korak je bio da se izvrše polustrukturisani intervijui, što je i realizovano, a na osnovu toga napravljena je anketa. Prva zamisao je bila da u istraživanju učestvuje određeni procenat centara ali je doneta odluka da anketa bude dostupna stručnim radnicima iz svih centara. Nadali smo se većem odazivu naših kolega ali anketu je popunilo 12 %. Ovom priliko se Marija Vasić, kao glavni istraživač i član projektnog tima se zahvalila kolegama koji su učestvovali u anketi, a sve druge pozvala da u narednom periodu pristupe anketi i istu popune. Jer nam je ovim pružena jedinstvena šansa da kažemo svoje mišljenje o primeni Pravilnika.

Nakon izlaganja Marije Vasić, Predsednik Skupštine Zoran Polić dao je reč predstavniku UNICEF-a, Marku Milanoviću. Marko Milanović je u svojoj prezentaciji izložio rezultate istraživanja sa osvrtom na karakteristična pitanja i odgovore koji su značajni za istraživanje. Nakon prezentacije započelo se sa radom po grupama.

Drugog dana stručnog skupa o Pravilniju su govorili Dragan Vulević i Prof.dr. Nevenka Žegarac. Dragan Vulević je govorio o Pravilniku iz perspektive drugostepenog organa. Izrazio je zadovoljstvo što postoji mogućnost da se izvrši vrednovanje Pravilnika. U svojim prezentacijama osvrnu se na trenutke i razloge koji su prethodili donošenju Pravilnika, a nakon toga bilo je reči o primeni Pravilnika iz viđenja drugostepenog organa.

Prof.dr. Nevenka Žegarac, kao kreator Pravilnika, takođe se osvrnula na vreme pre donošenja Pravilnaka, kao i rezultate primene Pravilnika. Stvaranje terena za donošenje Pravilnika o o organizaciji, normativima i standardima rada CSR, kao i samo donošenje pravilnika nije bilo nimalo lako, jer je celokupan proces pratila negativna kampanja. Sa svim tim preprekama smo se izborili i danas imamo pravni okvir za rad centara za socijalni rad. Ovaj pravilnik predstavlja osnov razbog socijalne zaštite i zadovoljenja potreba korisnika.

Nakon izlaganja o Pravilniku, iz različitih pozicija, projektni tim, odnosno moderatori radnih grupa izneli su zaključke sa radnih grupa.

Suzana Paunović je zatražila do zaposlenih u centrima za socijalni rad da aktivno učestvuju u reformi socijalne zaštite jer ne treba da se vode mišlju da svojim stavom ništa ne mogu da promene, jer je jako bitno da iskažu svoj stav, što je uzeto u obzir i pri donošenju Zakona o socijalnoj zaštiti. U vezi Pravilnika koji su u radnim verzijama, očekuje se stav i ideje stručnih radnika kao povratna informacija od profesionalaca. U narednom periodu očekuje se od svih nas da uzmemo aktivno učešće u reformi socijalne zaštite, u donošenju potrebnih Pravilnika u Uredbi, koje će strčni radnici u centrima da primenjuju.

Zoran Polić, Predsenik Skupštine Asocijacije CSR Srbije, se zahvalio prisutnima na aktivnom radu i pozvao sve koji nisu popunili anketu da pristupe istoj i daju doprinos istraživanju koje sprovidi Asocijacija u interesu svih zaposlenih stručnih radnika u centrima za socijalni rad.