Održana VIII sednica Upravnog odbora

Izveštaj sa VIII sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Dana 08.05.2012.godine Upravni odbor Asocijacije CSR Srbije održao je VIII sednice u Vrnjačkoj Banji u odmaralištu „Poštanski dom“ .Sednici su prisustvovali predsenica U.O. Branka Davidović i sledeći članovi: Zorka Jeremić, Stojmirović Miroslava, Albijanić Zoran, Vesna Stankov, Kostić Dajana, Ratković Vera, Galjak Marija, Čabrić Slađana, Svetlana Dražović, Rada Divac i Biljana Milenović Stojanović . Na sednici su prisustvovali i Predsednik Skupštine Asocijacije Zoran Polić, Suzana Jovanović, Rade Čeperković, Momir Borić kao predstavnik Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije i sekretar Saša Miodragović. Sednica je održana povodom utvrđivanja predloga kandidata za članove Skupštine Komore socijalne zaštite ispred Asocijacije CSR Srbije. Nakon usvojenog zapisnika započet je rad u vezi utvrđivanjapredloga kandidata za članove Skupštine Komore socijalne zaštite ispred Asocijacije CSR Srbije. Povodom ove tačke dnevnog reda prisutan je i kolega Momir Borić kao predstavnik Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije. Saša Miodragović je obavestio Upravni odbora da je zavedeno 37 prijava za članove Skupštinu Komore socijalne zaštite. Upoznao članove upravnog odbora da je Predsednik Odbora za pripremu konstituisanje i početak rada Komore socijalne zaštite, Dragojlo Minić, dostavio Asocijaciji obaveštenje da je rok za dostavu potpune dokumentacije za članove Skupštine Komore socijalne zaštite produžen do 21.05.2012.godine. Momir Borić se obratio prisutnima i iskazao zadovoljstvo što prisustvuje sednici Upravnog odbora Asocijacije. Njegov zadatak je da Asocijaciji iznese stav Udruženja i predloži listu zajedničkih kandidata. Momir Borić je pročitao listu kandidta ispred centara za socijalni rad koje predlaže Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije za Skupštinu Komore socijalne zaštite i postignut je dogovor da se od strane Asocijacije podrže sledeći kandidati u vidu predloga: Ljiljana Đorđević, dipl.soc.radnik CSR Kragujevac, Srbijanka Đorđević, dipl.soc.radnik CSR Kruševac, Biljana Grujičić, psiholog CSR Ivanjica, Dušanka Ivančević, dipl.soc.radnik CSR Subotica. A da se Udruženju upute prijave za podršku u vidu predloga za Skupštinu Komore socijalne zaštite od strane Asocijacije za sledeće kandidate:Vesna Stankov, CSR Zrenjanin, Vesna Mirković, CSR Đuprija, Gordana Anđelković, CSR Leskovac, Snežana Milojković, CSR Leskovac, Ljubica Nedeljković, CSR Vučitrn, Slađana Čabrić, CSR Kruševac, Milica Obrenović, CSR Šabac. Postignut je i dogovor da navedeni kandidati podnesu dokumentaciju, odnosno izjavu sa prijavom Predlagačima, kako bi bila ispoštovana procedura u vezi dostavljanja dokumentacije.

Nakon obrade prijava podnetih Asocijaciji centara za socijalni rad Srbije, kao ovlašćenom predlagaču kandidata za članove Skupštine Socijalne zaštite, usvojena je sledeća lista prema sledećim statističkim regionima.

Područje statističkog Regiona Šumadije i Zapadne Srbije: Radisav Tasić, CSR Užice, Olivera Petrović, CSR Bogatić, Milena Radosavljević, CSR Valjevo, Olivera Vasić, CSR Šabac, Trajko Davidovski, CSR Šabac, Marijana Petronijević, CSR Šabac, Milica Obrenović, CSR Šabac, Vesna Mirković, CSR Đuprija, Slađana Čabrić, CSR Kruševac i Svetlana Dražović, CSR Kraljevo.

Područje statističkog Regiona Južna i Istočna Srbija:Maja Stojanović, CSR Niš, Gordana Anđelković, CSR Leskovac, Snežana Milojković, CSR Leskovac, Marija Vasić, CSR Pirot, Tatjana Rajić, CSR Požarevac i Feti Šaipi, CSR Preševo.

Područje statističkog Regiona Vojvodine i KiM:Vesna Stankov, CSR Zrenjanin, Branislava Janošev, CSR Zrenjanin, Vesna Trbović, CSR Stara Pazova, Duško Bursać, CSR Apatin, Miroslava Bagavac, CSR Čoka, Ružica Zećirović Srbljin, CSR Sremska Kamenica, Mira Kačavenda Kljajić, CSR Novi Sad, Biljana Maričić, CSR Temerin, Danica Jeremić, CSR Ruma, Suzana Jovanović, CSR Pančevo, Vesna Šimić, CSR Novi Sad,Olivera Isaković, CSR Novi Sad, Ljubica Nedeljković, CSR Vučitrn i Biljana Nikolić, CSR Kosovska Mitrovica.

Statistički region Beograd: Olivera Simendić, GCSR Beograd, Jelena Pavićević, GCSR Beograd, Nada Miletić, GCSR Beograd, Snežana Jović, GCSR Beograd, Mikaina Stevanović, GCSR Beograd i Marija Milić, GCSR Beograd.

Nakon utvrđene liste kandidata Suzana Jovanović je obavestila članove Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije, da je u dogovoru sa članovima Odbora za pripremu konstituisanja i početka rada Komore socijalne zaštite, doneta odluka da se do 10.05.2012.godine Odboru dostavi samo lista predloženih kandidata po regionima, a da se do 21.05.2012.godine Odboru na adresu Nemanjina 22-26 Beograd dostavi ostala dokumentacija.

Saša Miodragović, sekretar