REFORMAMA U SUSRET

REFORMAMA U SUSRET

21.-23. decembar 2005. godine, Vrnjačka Banja

Asocijacija Centara za socijalni rad Srbije je u saradnji sa resornim Ministarstvom i Fondom za socijalne inovacije organizovala stručni skup pod nazivom REFORMAMA U SUSRET. Skupu je prisustvovalo više od 250 učesnika i oba pomoćnika ministra sa najbližim saradnicima. Sve teme bile su posvećene reformskim pitanjima, upoznavanju sa novim dokumentima koji su u međuvremenu doneti.

Na skupu su govorili: Marija Vujošević, načelnik Sektora socijalne zaštite u Ministarstvu - o Strategiji razvoja socijalne zaštite i ulozi centra u sprovođenju Strategije. Biljana Zekavica - stručni saradnik Ministarstva je izlagala o Aktivnostima centara za socijalni rad u sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite. O aktivnostima Ministarstva govorila je Slavka Lakićević - pomoćnik ministra, Ranka Vujović, Lidija Kozarčanin i Suzana Paunović.

Na ovom skupu je predstavljena i prezentacija Asocijacije CSR (Rade Čeperković), kao i nove inicijative centra za socijalni rad Kruševac u organizaciji rada ove ustanove.