ULOGA I ZADACI LOKALNE SAMOUPRAVE U IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE

ULOGA I ZADACI LOKALNE SAMOUPRAVE U IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE

21.-22. jun 2006.godine, Vrnjačka Banja

U organizaciji Ministarstva, Stalne konferencije gradova i opština Srbije i Asocijacije, održan je stručni skup, sa veoma značajnom temom: Uloga i zadaci lokalne samouprave u implementaciji strategije razvoja socijalne zaštite. Na skupu su predstavljeni primeri dobre prakse, odnosno rezultati uspešne saradnje centara i lokalnih samouprava u Srbiji u zadovoljavanju potreba građana, i to u Kragujevcu, Temerinu, Smederevskoj Palanci, Staroj Pazovi, Kraljevu, Knjaževcu i Šapcu. Pored ovih izlaganja, Marija Vujošević, predstavnik resornog Ministarstva, je govorila o decentralizaciji sistema socijalne zaštite i integralnom modelu rada u zadovoljavanju raznovrsnih potreba korisnika.

Više informacija o ovom stručnom skupu možete naći u 12 broju GLASA CENTARA.