SOCIJALNA POLITIKA U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Socijalna politika u procesu evropskih integracija

autori: Drenka Vuković i Ana Čekerevac

izdavač: Fakultet političkih nauka, Beograd

"Celokupni sadržaj rukopisa monografije Socijalna politika u procesu evropskih integracija potvrđuje izuzetnu vrednost prezentiranih rezultata istraživanja u usmeravanju strategijskih pravaca socijalnih reformi u Srbiji. Širina obrađenih pitanja, brojnost domaćih i stranih autora, raznovrsnost pristupa i bogatstvo statističke građe, samo su neki od elemenata naučne validnosti monografije i njenog zanačaja u realizaciji projektnog zadatka i postavljenih ciljeva. Okupljeni oko zajedničke ideje o nužnosti podizanja nivoa naučne izučenosti "evropeizacije" socijalne politike, autori priloga dokazuju značaj timskog rada i mogućnost korišćenja rezultata istraživanja u konkretnoj praksi"

Izvod iz recenzije prof. dr Vesne Knežević Predić