REČNIK SOCIJALNOG RADA

REČNIK SOCIJALNOG RADA

Autor: Ivan Vidanović

recniksocrada.jpgNakon višegodišnjeg rada prof. dr Ivan Vidanović je konačno uspeo da privede kraju veoma složeni autorski projekat. Na gotovo 440 strana prikupljeno je obilje pojmova i termina.

Svaki pojam, termin preveden je i na engleski jezik, a najveći broj pojmova sadrži i internet linkove, što je u našoj oblasti potpuna novina, koja pokazuje: prvo, koliko je autor upoznat sa kretanjima u informatičkoj tehnologiji i drugo, koliko je, zapravo, želeo da nam šatampanjem ove publikacije pomogne.

Rečnik je štampan u izdanju autora, a suizdavač je pored ostalih i Asocijacija CSR Srbije.