Najnoviji broj Glasa centara - 63

bilten-63

Poštovane koleginice i kolege,

U prvoj polovini 2021. godine nastavili smo rad u skladu sa epidemiološkim merama koje su na snazi. U skladu sa istim održali smo dve redovne sednice upravnog odbora i jednu elektronsku sednicu. Drugu godinu za redom održali smo elektronsku sednicu Skupštine PU Asocijacija centara za socijalni rad Srbije. Predstavnici UO Asocijacije razgovarali su sa državnom sekretarkom Stanom Božović i pomoćnicima ministra u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. Takođe, održan je sastanak sa državnom sekretarkom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Milkom Milovanović Minić. Državni sekretari su upoznati sa radom Asocijacije kao i sa problemima sa kojima se susreću centri za socijalni rad u svakodnevnom radu.

Nakon dve godine održali smo stručni skup u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i Udruženjem stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Stručni skup pod nazivom „Socijalna zaštita u uslovima dugotrajne pandemije“ održan je od 22.06.2021. godine do 23.06.2021. godine u Vrnjačkoj Banji. Skupu je prisustvovalo 400 stručnih radnika iz cele Srbije. Stručni skup je otvorila ministarka za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr. Darija Kisić Tepavčević. Ministarka Kisić Tepavčević je u svom obraćanju izrazila poštovanje naporima koje su zaposleni u socijalnoj zaštiti uložili predano radeći u vanrednim okolnostima. Takođe, je navela da su zaposleni u ustanovama socijalne zaštite u vreme pandemije pokazali humanost, odgovornost, savesnost, dokazujući na delu da su temelјi ustanova socijalne zaštite jaki, a da osnovu tog temelјa čine iskustvo i snaga zaposlenih. Zbog svega toga, prioritet će se u narednom periodu dati, po rečima ministarke, jačanju kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta, od izgradnje novih objekata do rekonstrukcije i adaptacije postojećih.

Po prvi put je zaposlenima u socijalnoj zaštiti javno predstavlјeno Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju koje je formirano 2020. godine u vreme pandemije, kada okuplјanja zaposlenih u ovoj oblasti nije bilo, a samim tim ni mogućnosti za neposredan zajednički rad i saradnju. U ime novoformiranog ministarstva prisutnima se obratila Milka Milovanović Minić, državna sekretarka. Asocijacija će i u narednom periodu raditi na afirmaciji i promociji centara za socijalni rad. Planiramo da do kraja godine uradimo primere Pravilnika i iste uskladimo sa pozitivnim zakonodavstvom. Najpre mislimo na Pravilnik o kancelarijskom poslovanju koji smo u obavezi da uskladimo sa novim Zakonom o arhivskoj građi. Planiramo da osavremenimo sajt Asocijacije.

Stručna služba Asocijacije