Izdavaštvo

Asocijacija izdaje bilten Glas centara koji pruža informacije o svojim aktivnostima, o realizovanim skupovima, izveštaje sa treninga...

Od 11-tog broja  Glas centara Vam je dostupan i u elektronskom obliku. Posetite sekciju sa dokumentima za preuzimanje.