Aktivnosti


U skladu sa postavljenim ciljevima Asocijacija CSR realizuje brojne aktivnosti:

Izdaje bilten GLAS CENTARA, koji je doprineo boljoj informisanosti stručne i šire javnosti o aktivnostima i aktuelnim temama u socijalnoj zaštiti. Bilten izlazi 4 puta godišnje, a pored centara - članova Asocijacije i lokalnih samouprava, Glas centara stiže i na adrese naših saradnika van Srbije - centrima i fakultetima za socijalni rad u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu, predstavnicima nadležnog Ministarstva kao i mnogim ustanovama i udruženjima koji prate rad Asocijacije.

Osim biltena Asocijacija izdaje stručne radove i publikacije, koje distribuira svojim članovima.

Jedna od aktivnosti Asocijacije jeste i organizovanje stručnih skupova, u cilju predstavljanja novih usluga socijalne zaštite, strateških pitanja vezanih za delatnost centara, razmene iskustava lokalnih samouprava u kreiranju socijalnih mera i usluga, upoznavanja sa iskustvima centara iz okolnih zemalja i dr.

  • Izdavaštvo

    Asocijacija izdaje bilten Glas centara koji pruža informacije o svojim aktivnostima, o realizovanim skupovima, izveštaje sa treninga...

    Od 11-tog broja  Glas centara Vam je dostupan i u elektronskom obliku. Posetite sekciju sa dokumentima za preuzimanje.

  • Stručni skupovi
  • Stručni radovi