Početak

Asocijacija centara za socijalni rad

  • Štampa

Asocijacija centara za socjalni rad je poslovno, stručno i interesno udruženje centara za socijalni rad Srbije, nastalo 18. juna 2003. godine. Osnovali su ga centri Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, sa sedištem u Vrnjačkoj Banji.

Trenutno Asocijaciju čine 153 centara iz cele Srbije.

Osnovni cilj Asocijacije je unapređenje socijalne zaštite i stvaranje kvalitetnijih uslova života građana kojima je neophodna podrška, kroz jačanje stručnih potencijala CSR i razvijanje partnerstva sa lokalnom zajednicom, nadležnim ministarstvima i drugim socijalnim akterima u zemlji i inostranstvu.

Umreženi centri u Asocijaciju predstavljaju jedinstven mehanizam za aktivnije učestvovanje zaposlenih u kreiranju novih pristupa u socijalnoj zaštiti i za celovito informisanje javnosti o sadašnjem položaju, problemima i budućem razvoju socijalne zaštite i ustanova koje je realizuju.

U dosadašnjim aktivnostima Asocijacija je ostvarila dobru saradnju sa nadležnim Ministarstvom i zajedno sa njim organizovala nekoliko stručnih skupova za zaposlene u socijalnoj zaštiti, na temu implementacije Strategije razvoja socijalne zaštite. Uspostavljena je saradnja i sa Stalnom konferencijom gradova Srbije, Fondom za socijalne inovacije, Gerontološkim društvom Srbije, Fakultetom političkih nauka i sa drugim sličnim institucijama i udruženjima.

Asocijacija ima stalnu potrebu za aktiviranjem većeg broja stručnih radnika centara u aktivnosti, pa je ovo još jedna prilika da se, svi oni koji su prepoznali interes ove organizacije uključe i svojim angažovanjem doprinesu da centar za socijalni rad dobije mesto u društvu koje zaslužuje.